Mina böcker som PDF?

Mina böcker är sedan länge borta från bokus.se och adlibris.se samt hos min dåvarande förläggare. Anledningen var att de kostade mer än vad de drog in eftersom bokförlaget skulle ha sin andel oberoende på hur försäljningen gick.

Så jag tröttnade helt enkelt och tog hem alla osålda böcker samt makulerade dem. Dessutom är det få som köper tekniska böcker i form av pappersböcker. Man vill ha dem via datorn eller via surfplattan så att man kan söka och få svar snabbare. Inte så konstigt egentligen, jag gör ju likadant!

Men jag har ju kvar mina manus i Word- och PDF-format som jag äger och kan göra vad jag vill med. Alltså kan jag lägga ut dem på mina egna hemsidor. Kanske är det nån som uppskattar dem än idag.

En annan detalj är att jag kommit en bra bit på väg med min Windows 10-miljö och även hittat en bättre app för att köra PDF-format under Windows 10. Jag återkommer med vilken app som jag numera använder i Windows 10 och det är inte Adobe Reader!

Kanske blir det även som så att jag tar tag i en och annan bok som jag har skrivit för en äldre version och som behövs i form av en ny modern version, exempelvis Microsoft Word 365. Den heter ju så numera, den ena versionen av Word under Windows 10. För oss professionella skribenter så vill vi ha kvar samt tillgång till originalversionen av Word och inte leksaksversionerna av dem som levereras med Windows Home, iOS och Android.

Nåväl! Jag avser att lägga ut två av mina äldsta böcker, den om SharPoint och den om Word. Både beskrivna för versionerna som fanns 2007. Det som är intressant än idag är att dessa två böcker inte enbart beskriver handhavandet av SharePoint respektive Word utan är så pass mycket mer. Båda ligger till grund för den här Webbens namnsättning, nämligen ”Verksamhetsfilosofen”.

Backup och Restore av SharePoint

Läser om Tietos och Loopias haverier och tänker osökt på min förra roll som specialist på Backup och Restore av SharePoint med hjälp av produktsviten DocAve från företaget AvePoint. Jag var nog för tidigt ute med den specialiseringen eftersom uppdragen inte precis stod som spön i backen. Artikeln http://www.idg.se/2.1085/1.419854/sa-undviker-du-nytt-tietohaveri berör dessutom bara en liten del av allt som ska förberedas och ständigt ajourhållas, dagligen!

En reflektion från de åren var att jag ofta pratade för döva öron, speciellt när det kom till ämnet “Träna er personal”. När katastrofen väl är där så krävs det kunnig personal som kan sina saker. Det är nämligen Restore som är det svåra! De flesta menade nämligen att de tog backup! Men vilken typ av backup? Utifrån vilka scenarier? Det enda jag kunde göra var att dokumentera de processer som krävs så nogsamt som möjligt och sedan tacka för mig och fakturera.

Nu har speciellt Tietos haveri gett fokus på problemen och lärdomen är dyr! Nu ska det i ärlighetens namn påpekas att just SharePoint inte nämnts i sammanhanget men då SharePoint snabbt blir verksamhetskritiskt så gäller det att planera och införa verktyg och rutiner på ett tidigt stadium.

Själv har jag bytt yrke som ger beröm och uppskattning dagligen. Det är nämligen sällsynt för de som envist borrar sig fram i backuper och bristande medel att få träna på Restore. Trist, men säkerhetsarbete är otacksamt ända tills det gäller att jobba med återläsning av backuper och då får dessa stackare fan för att de inte tränat på scenariot, vilket de alltså sällan fått tid och pengar till att förbereda sig på.

Vakna alla CIO:er! Det är ert fel när det inte fungerar! Skyll inte på era tekniker för att du inte har gett dem tid och pengar att göra sitt jobb! Nämligen träning, dokumentering och åter träning. Gör man allt rätt så kan man återställa allt på några minuter i normalfallen! Men det ger ju inga rubriker precis… kanske inte ens en klapp på axeln.

Rolf Granlund
@rigit

Windows 8 och dokumenthantering

Det är riktigt spännande  med nästa version av Windows. Allt tyder på att Microsoft avser att knyta samman PC, Pekplatta samt telefon i ett och samma gränssnitt. Mycket intressant!

Det är i min mobila värld efterlängtat efter att en längre tid haft Samsung Galaxy Tab i bruk i olika sammanhang. Det jag främst använder pekplattan till är Twitter, mina bloggar samt att surfa på ett antal sajter. Det fungerar rätt bra måste jag erkänna trots att jag i och med Galaxy Tab tvingats in i Android.

Mitt intryck av Android så här långt är att det brister här och där. Det som retar mig mest är E-post appen som inte klarar en så pass inarbetad och funktionellt viktig del som HTML-baserad E-post. Det är oerhört irriterande att appen inte klarar av det mest fundamentala när det gäller det formatet, nämligen radbrytning beroende på om man zoomar in mejlet fram och tillbaka. Långa meningar blir text för myror som man visserligen kan zooma in men tvingas skrolla fram och tillbaka för att se långa meningar. Att appen inte klarar en så enkel detalj är mycket besynnerligt.

Därför ser jag fram emot ett samlat grepp där Microsoft lagt grunden för att allt fungerar som man kan förvänta sig.

Så till rubrikens innebörd!

Får man önska sig att Explorer byggts om så att fil och dokumenthanteringen fungerar som i SharePoint?  De delar där SharePoint är oslagbar är följande delar

 • Metadata så att man slipper hålla reda på alla filer i form av foldrar/mappar
 • Enklare hantering av egna dokumentmallar
 • Versionshantering som i SharePoint så man slipper skapa kopior av sina filer så fort man förändrar innehållet i exempelvis ett bokmanus.
 • Versionshantering enligt Major/Minor-hantering som i SharePoint där man kan sätta hur många versioner som ska sparas för Major och Minors. Alltså exakt som i SharePoint

Medan ni inom Microsoft ändå håller på så ge oss möjligheten till långa filnamn. Jag är synnerligen trött på Fritänkarns tjat därvidlag. Även han blir då en potentiell kund till Windows, eller hur Patrik?

Rolf Granlund
@rigit

Microsoft/Nokia har ett ESS i rockärmen

Vi som väntar på Nokias Microsoftlurar har mycket att se fram emot. Från vad som brukar kallas för välunderrättat håll så kommer nya Phone 7 med en funktion eller App som kommer att bli smaskens för företagsanvändare.

Man kommer att kunna köra Office 360 direkt från telefonen. Hur och hur bra återstår att se. Jag fick det svaret med anledning av en fråga om det kommer eller om det finns en App i Android för att köra denna intressanta möjlighet från min Galaxy Tab.

Nu låter jag det vara osagt om det redan finns en sådan App för Android, men om man som jag jämför med exempelvis appen för Epost och Exchange så är Android-appen inte tillräckligt bra. Men det skulle förvåna mig mycket om inte Phone 7-appen från start fungerar utmärkt.

Nu har jag idag ingen möjlighet att testa hur Phone 7 fungerar ihop med Exchange men Microsoft brukar sy ihop sina olika tillämpningar med den äran, där andra omgående hamnar på efterkälken. Androids Epost är ett exempel på det där det finns brister. Se hppt://rigit.nu

Rolf Granlund

Hemsidan blir mindre viktig?

Jag har tidigare i ett numera gammalt inlägg, påpekat det fiffiga med att ha en blogg som hemsida. Traditionella hemsidor med fast, orörlig och därmed ointressant information blir mer och mer ointressant att besöka. Dessutom tappar exempelvis “Google” intresset för hemsidor där det inte händer något.

Av den anledningen har jag påbörjat min egen nedmontering av www.rigit.se för att förpassa min orörliga information som en sida under min bokblogg. Det kommer att ta ett tag innan det hela är genomfört beroende på att jag vill spara innehållet i min gamla blogg på något vis. Jag har inte kommit på var eller hur det ska gå till.

Jag menar på fullt allvar att större företag ska ha en “ruta” med en blogg där VD och även andra ur företagsledningen skriver. På så sätt kombinerar man tradition med nytänkande och får en mer levande hemsida. Ett bra exempel är www.sabo.se där VD har en sådan ruta. Dessutom är det ett bra exempel på en Sajt baserat på SharePoint. Att jag vet sådan “hemligheter” beror på att mina vänner på Humandata hade ett stort finger med i skapandet av SABOs hemsida.

Hejsningar @rigit

Jag undrar om jag fick fint besök?

Jag använder Twitter frekvent och följer bland annat vad som brukar benämnas “fint folk”. Med anledning av ett intressant tweet från IT-ministern Anna-Karin Hatt som sa att hon ägnade morgonen åt ämnet “Informationssäkerhet” så gjorde jag en så kallad “Reply” omgående och länkade till mitt White Paper som handlar om SharePoint-arkitektens roller och arbetsuppgifter med en antydan om att dokumentet även belyser informationssäkerhet.

Snabbt slängde jag in även in en “Reply” med länken till min sammanfattning av mina böcker och “skröt” om att jag är en oberoende svensk författare som skriver om Microsoft Office på svenska, där jag har två böcker som jag är ensam på just svenska. Anledning till den informationen kan du se om du surfar på Bokus.com och Adlibris.com och letar titlar på SharePoint och Project 2010 på just svenska.

Kollade sedan omgående min statistik om besök och se där! Två besök på inlägget om böckerna omgående. Men det kan även vara en slump, så säker kan jag inte vara. Det kan dessutom vara någon annan som även följer Anna-Karin Hatt.

Vad är en SharePoint-arkitekt?

Organisationen IASA Sveriges IT-arkitekter har tagit på sig att renodla begreppet Arkitekt inom IT. Som ett resultat så har de publicerat ett dokument med titeln “Rekommenderade Arkitektroller inom IT i Sverige”. Dokumentet är daterat oktober 2007 och man har påbörjat version 2.0 av samma dokument med planerad leverans i april 2011. “2007 konstaterade IASA att det florerade mer än 50 arkitektbegrepp inom IT och man ville renodla begreppen.

Intressanta debatter sker för närvarande på Linkedin via den öppna gruppen Sveriges IT-arkitekter – IASA Sweden. I ett svagt ögonblick lovade jag att skriva ett White Paper om hur jag ser på arkitektarbete inom området SharePoint. Alltså hur begreppet SharePoint-arkitekt kan se ut och tolkas. Nu har jag publicerat detta dokument i den tråd som jag skapade under rubriken SharePoint-Arkitekt = Programmerare?

Följ gärna IASA i deras strävan att förbättra terminologin. Lättbegripliga begrepp behövs så att det blir lättare att rekrytera både personal som konsulter.

Vill du enbart läsa mitt White Paper så kan du göra det här.

Vill du delta i debatten med egna erfarenheter, synpunkter med mera eller har synpunkter på mitt dokument så föreslår jag att vi gör det via Linkedin enligt ovan. Anledningen är att jag vill leva som jag lär och leva efter min definition av “Originalprincipen” som jag definierat i min bok “Kvalitetsutveckla med SharePoint 2007 och originalprincipen”.

Hejsningar
Rolf Granlund
@rigit

VD ska ha en bloggruta på hemsidan!

Ett företags hemsida ska ha rörlig information i form av nyheter och framför allt kommentarer från VD. Här anser jag att en “bloggrutan” har sin självklara plats. Rubriken kan exempelvis vara “VD har ordet”, “VD:n namn” o.s.v. Att jag säger “ruta” eller kanske “fönster” beror på att den ska vara rätt liten, inte dominera hemsidan samt vara länkbar så att man kan gå till själva bloggen.

Alla bloggverktyg har en kommentarsfunktion där alla ska kunna kommentera vad VD berättar. Kommentarsfunktionen ska ha “Godkänn kommentar”-funktionen påslagen så att företagets VD kan sovra bland inkommande kommentarer. Det kan annars komma in kommentarer som inte är till fördel för företaget. Vi får hålla i minnet att ett företags hemsida ska vara positiv till sin karaktär och inte fungera som något debattforum. Omvänt får VD kommentarer som faktiskt blir en form av marknadsinformation utifrån.

En fördel blir exempelvis att Google gillar sidor på nätet där det händer saker. En statisk hemsida blir med andra ord ointressant med tiden.

Så budskapet till alla VD är. Beställ din bloggruta på er hemsida av IT-avdelningen. Träna gärna via en anonym blogg någonstans på nätet. Det tar tid att bli bra på att skriva kort och intressant, vilket kräver träning och åter träning.

En omvänd godkännande process kan vara bra. VD skriver ett inlägg och en erfaren informatör eller marknadsansvarig godkänner (via ett klick) inläggen utifrån dennes kunskaper och erfarenheter som skribent. Det fixar man lätt i exempelvis en internetversion av SharePoint.

Vad kan man då tänka sig att VD bloggar om?

 • Viktiga händelser för företaget
 • Kort notis om Pressmeddelanden samt länk till denna
 • Kommentarer om vad som skrivs i massmedia
 • Kort om ekonomiska resultat med länk till faktadokument
 • Kort om viktiga affärer

Fördelarna

 • Massmedia kommer att bevaka hemsidan
 • Massmedia kommer att skriva om företaget samt länka till hemsidan
 • Företagets version av händelser kommer snabbt ut
 • Besöken till hemsidan ökar dramatiskt, vilket är vitsen med en hemsida

Det finns mer att fundera kring men jag tror att ni förstår vad jag menar. Vad väntar ni på?

SharePoint drar med sig SQL-server

Det är nog inte så konstigt att SQL växer på den svenska marknaden eftersom SharePoint även växer bland större organisationer i Sverige. SharePoint bygger nämligen på SQL-databasen i likhet med Project-server som i sin tur bygger på SharePoint. Följden blir att de organisationer som väljer Microsofts produkter drar med sig andra produkter i Microsofts digra sortiment. Det blir på så sätt enklare att integrera produkterna eftersom de i princip är gjorda för att samverka.

I sin tur drar SharePoint med sig Office och vips har man en fungerande IT-miljö som enligt min mening är bland de bästa lösningarna i världen.

Detta med anledning av den senaste rapporten om att SQL växer bland Svenska företag.

Svenska företag föredrar Microsofts databas.

Offentlig upphandling… del två!

Jag reagerade starkt på att jag mer eller mindre detaljerat skulle beskriva vad jag gjort tidigare, hos vilken kund samt när. Hallå! När man som jag anlitas för att hjälpa till med SharePoint och användandet av DocAve eller SMMOSS som Backup och Restore så måste jag få hög behörighet i kundens system! Ofta högsta behörighet i deras SharePoint-miljö!

En naturlig konsekvens är att jag alltid skriver under en sekretessförbindelse! Det händer till och med att jag frågar efter en sådan! Som f.d. Datasäkerhetschef inom SAS så införde jag själv sådana rutiner en gång i tiden. Ska jag då i ett offentligt anbudsförfarande riskera ett avtalsbrott med anledning av denna önskan om sekretess från kundens sida? Aldrig i havet! Jag tar mina sekretessåtaganden på största allvar. Mina kunder förväntar sig det med all rätt.

Om våra statliga verk och myndigheter ska få kvalificerad professionell hjälp från den privata konsultbranchen så vill det till att de ser över sina upphandlingsprocesser. Jag vet även att man kan begära sekretess när det gäller anbud från min sida, vilket inte är någon garanti från myndighetens sida om att så sker. Alltså förväntas vi konsulter ta en uppenbar risk till avtalsbrott om man ser till sekretessförbindelser.

Handen på hjärtat (eller snarare tänkorganet) är det inte ett uppenbart fel någonstans på offentlighetsprinciper och offentliga upphandlingar?

En sak till! Jag undrar om inte alla stora leverantörer av IT med glädje begär in alla anbud för att kartlägga konkurrenter tack vare offentlighetsprincipen. Något som statliga verk och myndigheter inte kan neka till.