Jag undrar om jag fick fint besök?

Jag använder Twitter frekvent och följer bland annat vad som brukar benämnas “fint folk”. Med anledning av ett intressant tweet från IT-ministern Anna-Karin Hatt som sa att hon ägnade morgonen åt ämnet “Informationssäkerhet” så gjorde jag en så kallad “Reply” omgående och länkade till mitt White Paper som handlar om SharePoint-arkitektens roller och arbetsuppgifter med en antydan om att dokumentet även belyser informationssäkerhet.

Snabbt slängde jag in även in en “Reply” med länken till min sammanfattning av mina böcker och “skröt” om att jag är en oberoende svensk författare som skriver om Microsoft Office på svenska, där jag har två böcker som jag är ensam på just svenska. Anledning till den informationen kan du se om du surfar på Bokus.com och Adlibris.com och letar titlar på SharePoint och Project 2010 på just svenska.

Kollade sedan omgående min statistik om besök och se där! Två besök på inlägget om böckerna omgående. Men det kan även vara en slump, så säker kan jag inte vara. Det kan dessutom vara någon annan som även följer Anna-Karin Hatt.

Vad är en SharePoint-arkitekt?

Organisationen IASA Sveriges IT-arkitekter har tagit på sig att renodla begreppet Arkitekt inom IT. Som ett resultat så har de publicerat ett dokument med titeln “Rekommenderade Arkitektroller inom IT i Sverige”. Dokumentet är daterat oktober 2007 och man har påbörjat version 2.0 av samma dokument med planerad leverans i april 2011. “2007 konstaterade IASA att det florerade mer än 50 arkitektbegrepp inom IT och man ville renodla begreppen.

Intressanta debatter sker för närvarande på Linkedin via den öppna gruppen Sveriges IT-arkitekter – IASA Sweden. I ett svagt ögonblick lovade jag att skriva ett White Paper om hur jag ser på arkitektarbete inom området SharePoint. Alltså hur begreppet SharePoint-arkitekt kan se ut och tolkas. Nu har jag publicerat detta dokument i den tråd som jag skapade under rubriken SharePoint-Arkitekt = Programmerare?

Följ gärna IASA i deras strävan att förbättra terminologin. Lättbegripliga begrepp behövs så att det blir lättare att rekrytera både personal som konsulter.

Vill du enbart läsa mitt White Paper så kan du göra det här.

Vill du delta i debatten med egna erfarenheter, synpunkter med mera eller har synpunkter på mitt dokument så föreslår jag att vi gör det via Linkedin enligt ovan. Anledningen är att jag vill leva som jag lär och leva efter min definition av “Originalprincipen” som jag definierat i min bok “Kvalitetsutveckla med SharePoint 2007 och originalprincipen”.

Hejsningar
Rolf Granlund
@rigit