Mina böcker som PDF?

Mina böcker är sedan länge borta från bokus.se och adlibris.se samt hos min dåvarande förläggare. Anledningen var att de kostade mer än vad de drog in eftersom bokförlaget skulle ha sin andel oberoende på hur försäljningen gick.

Så jag tröttnade helt enkelt och tog hem alla osålda böcker samt makulerade dem. Dessutom är det få som köper tekniska böcker i form av pappersböcker. Man vill ha dem via datorn eller via surfplattan så att man kan söka och få svar snabbare. Inte så konstigt egentligen, jag gör ju likadant!

Men jag har ju kvar mina manus i Word- och PDF-format som jag äger och kan göra vad jag vill med. Alltså kan jag lägga ut dem på mina egna hemsidor. Kanske är det nån som uppskattar dem än idag.

En annan detalj är att jag kommit en bra bit på väg med min Windows 10-miljö och även hittat en bättre app för att köra PDF-format under Windows 10. Jag återkommer med vilken app som jag numera använder i Windows 10 och det är inte Adobe Reader!

Kanske blir det även som så att jag tar tag i en och annan bok som jag har skrivit för en äldre version och som behövs i form av en ny modern version, exempelvis Microsoft Word 365. Den heter ju så numera, den ena versionen av Word under Windows 10. För oss professionella skribenter så vill vi ha kvar samt tillgång till originalversionen av Word och inte leksaksversionerna av dem som levereras med Windows Home, iOS och Android.

Nåväl! Jag avser att lägga ut två av mina äldsta böcker, den om SharPoint och den om Word. Både beskrivna för versionerna som fanns 2007. Det som är intressant än idag är att dessa två böcker inte enbart beskriver handhavandet av SharePoint respektive Word utan är så pass mycket mer. Båda ligger till grund för den här Webbens namnsättning, nämligen ”Verksamhetsfilosofen”.

Syftet med mina böcker

Då det närmar sig utgivning av min kommande bok “Använd Outlook på mitt sätt, en bok om daglig produktivitet och kvalitet, så är det på sin plats att jag beskriver varför jag skriver böcker om Microsofts produkter.

image Mina syften är fler, vilket jag menar är följande:

  1. Alla vill kunna använda program effektivare, speciellt de man använder varje dag
  2. Jag har mångårig erfarenhet med en ständig ambition om att jobba effektivare. Då är det väl bra om jag delar med mig om hur man kan göra.
  3. Jag skriver mer om metoder än rena “klicka här och där”, vilket ofta medför att dessa är oberoende av programversion 
  4. Jag är sedan 90-talet starkt präglad av “Ständig förbättring”, vilket borde ligga i var och ens eget intresse. Om du tar till dig mina metoder så blir du mer produktiv, det är min erfarenhet och kan bli din erfarenhet. Kan du göra mer på kortare tid så är det en väsentlig produktivitetsvinst, speciellt om ni är många inom ditt företag!
  5. Jag är inte alltid enig med hur de program jag beskriver fungerar.
  6. Alla program kan mer och mer och det är lätt att gå vilse i all funktionalitet med ökad stress som konsekvens.

Kanske du tycker att jag gör våld på Jantelagen när jag rubricerar mina böcker “på mitt sätt” vilket riskerar att uppfattas som att jag anser att mina metoder skulle vara bättre än dina. Så ska du inte uppfatta mina titlar utan se det som en form av förslag från min sida, en partsinlaga helt enkelt som egentligen gäller alla böcker fast deras titlar säger något annat. Om du händelsevis kommer på egna metoder utifrån vad jag beskriver så övergår det hela till en form av “på ditt sätt”.

Via bilden (klicka) kommer du till min samling av böcker som finns idag, som strax kommer och samt vilka jag vill skriva längre fram.

The Ribbon – Menyfliksområdet – Menybaren?

Microsoft har infört The Ribbon som det nya sättet att hantera programmens funktioner. Översättningen av just “The Ribbon” har lett till diskussioner här och där med anledning av att de svenska versionerna av Microsofts program benämner “The Ribbon” med det svenska ordet “Menfliksområdet”.

Känn på begreppet “Menyfliksområde” eller “Menyfliksområdet”. Tungvrickande med snudd på artikulationsövning. Jag tycker att översättningen är mindre bra.

Själv har jag länge sagt “Menybar” eller “Menybaren” eftersom The Ribbon är en “Bar” av möjligheter, möjliga funktioner.

Tänk dig själv att du går på krogen och säger “Alkoholflaskorområde” istället för det enklaren “Baren”. Vad tycker du själv?

Är inte “Menybar” ett bättre svenskt ord för “The Ribbon”?

Företag, ålderdomligt eller främmande…

Citat: “Beakta ordformen Företag. I vanlig text kan den kännas ålderdomlig eller främmande.” I alla fall enligt Word 2007! Stort jubel och garv utan motstycke! Nog hade jag en aning om att Företagare är ett mossigt och utdöende släkte i likhet med rökare, men att få det publicerat på den egna skärmen i samband med att jag påbörjade skrivandet av ett inlägg i Cloud Sweden på Linkedin var en överraskning.

image

Kanske är det hög tid att lägga ner verksamheten i företaget RIGIT he he…

Dokument-ID i SharePoint 2010!

Äntligen kommer Dokument-ID i SharePoint 2010. Bättre sent än aldrig! Jag hoppas även att lösningen medför att man ”bädda in” ID:t i sina dokument. Ett annat önskemål är även att Versionsnummer går att ”bädda in”. Med ”Bädda in” menar jag att man kan använda dessa två viktiga informationer som gammaldags properties så att de kan visas  på exempelvis försättssidan i Word, i sidhuvud eller sidfot även det i Word.
Sedan återstår att se om PowerPoint-utvecklarna förstått vad Metadata eller Properties är så att även PowerPoint kan ”Bädda in” eller om ni så vill ”Publicera” Metadata i de slajds där man tycker att Metadata gör nytta.

Vista är en god vän och även Word 2007

Jag skrev tidigare om Vista när det gällde byte av hårddisk och att Vista liksom ”fattade” vad jag gjorde. Det finns ytterligare en detalj värt att framhålla. Vista vet vad jag kopplar in i form av slavskärm eller projektor!

Jag har för mig att det hela rockade loss efter Vista SP1. Alltså det är slut med evinnerliga manuella inställningar som måste till speciellt på XP-tiden.

I mitt jobb växlar jag mellan min slavskärm hemma och projektorer hos kunder när jag ska presentera något genom att visa min skärm för en publik. Vista fattar varje gång vad som pluggas in!

Slavskärmen modell större än min Laptopskärm använder jag för att ”korrläsa” dokument. På så vis slipper jag skriva ut dokumentet när jag kommer till läget att kolla mitt dokument.

Jag gör som så att jag dels sparar Word 2007 dokumentet (docx formatet) samt därefter sparar i pdf-format som finns installerad som möjlighet i min Word 2007. Jag drar över pdf:en i Acrobatläget, som för övrigt startar automatiskt) och klickar på ikonen för att visa ett uppslag på två sidor åt gången (finns som möjlighet i Acrobat) och har alltså ”utskriften” i fullt läsbart skick på skärmen bredvid samtidigt som jag editerar och korrigerar texten på Laptop-skärmen.

Vista är fantastiskt för att inte tala om Microsoft Word 2007!