Backup och Restore av SharePoint

Läser om Tietos och Loopias haverier och tänker osökt på min förra roll som specialist på Backup och Restore av SharePoint med hjälp av produktsviten DocAve från företaget AvePoint. Jag var nog för tidigt ute med den specialiseringen eftersom uppdragen inte precis stod som spön i backen. Artikeln http://www.idg.se/2.1085/1.419854/sa-undviker-du-nytt-tietohaveri berör dessutom bara en liten del av allt som ska förberedas och ständigt ajourhållas, dagligen!

En reflektion från de åren var att jag ofta pratade för döva öron, speciellt när det kom till ämnet “Träna er personal”. När katastrofen väl är där så krävs det kunnig personal som kan sina saker. Det är nämligen Restore som är det svåra! De flesta menade nämligen att de tog backup! Men vilken typ av backup? Utifrån vilka scenarier? Det enda jag kunde göra var att dokumentera de processer som krävs så nogsamt som möjligt och sedan tacka för mig och fakturera.

Nu har speciellt Tietos haveri gett fokus på problemen och lärdomen är dyr! Nu ska det i ärlighetens namn påpekas att just SharePoint inte nämnts i sammanhanget men då SharePoint snabbt blir verksamhetskritiskt så gäller det att planera och införa verktyg och rutiner på ett tidigt stadium.

Själv har jag bytt yrke som ger beröm och uppskattning dagligen. Det är nämligen sällsynt för de som envist borrar sig fram i backuper och bristande medel att få träna på Restore. Trist, men säkerhetsarbete är otacksamt ända tills det gäller att jobba med återläsning av backuper och då får dessa stackare fan för att de inte tränat på scenariot, vilket de alltså sällan fått tid och pengar till att förbereda sig på.

Vakna alla CIO:er! Det är ert fel när det inte fungerar! Skyll inte på era tekniker för att du inte har gett dem tid och pengar att göra sitt jobb! Nämligen träning, dokumentering och åter träning. Gör man allt rätt så kan man återställa allt på några minuter i normalfallen! Men det ger ju inga rubriker precis… kanske inte ens en klapp på axeln.

Rolf Granlund
@rigit

Windows 8 och dokumenthantering

Det är riktigt spännande  med nästa version av Windows. Allt tyder på att Microsoft avser att knyta samman PC, Pekplatta samt telefon i ett och samma gränssnitt. Mycket intressant!

Det är i min mobila värld efterlängtat efter att en längre tid haft Samsung Galaxy Tab i bruk i olika sammanhang. Det jag främst använder pekplattan till är Twitter, mina bloggar samt att surfa på ett antal sajter. Det fungerar rätt bra måste jag erkänna trots att jag i och med Galaxy Tab tvingats in i Android.

Mitt intryck av Android så här långt är att det brister här och där. Det som retar mig mest är E-post appen som inte klarar en så pass inarbetad och funktionellt viktig del som HTML-baserad E-post. Det är oerhört irriterande att appen inte klarar av det mest fundamentala när det gäller det formatet, nämligen radbrytning beroende på om man zoomar in mejlet fram och tillbaka. Långa meningar blir text för myror som man visserligen kan zooma in men tvingas skrolla fram och tillbaka för att se långa meningar. Att appen inte klarar en så enkel detalj är mycket besynnerligt.

Därför ser jag fram emot ett samlat grepp där Microsoft lagt grunden för att allt fungerar som man kan förvänta sig.

Så till rubrikens innebörd!

Får man önska sig att Explorer byggts om så att fil och dokumenthanteringen fungerar som i SharePoint?  De delar där SharePoint är oslagbar är följande delar

  • Metadata så att man slipper hålla reda på alla filer i form av foldrar/mappar
  • Enklare hantering av egna dokumentmallar
  • Versionshantering som i SharePoint så man slipper skapa kopior av sina filer så fort man förändrar innehållet i exempelvis ett bokmanus.
  • Versionshantering enligt Major/Minor-hantering som i SharePoint där man kan sätta hur många versioner som ska sparas för Major och Minors. Alltså exakt som i SharePoint

Medan ni inom Microsoft ändå håller på så ge oss möjligheten till långa filnamn. Jag är synnerligen trött på Fritänkarns tjat därvidlag. Även han blir då en potentiell kund till Windows, eller hur Patrik?

Rolf Granlund
@rigit