Offentlig upphandling… del två!

Jag reagerade starkt på att jag mer eller mindre detaljerat skulle beskriva vad jag gjort tidigare, hos vilken kund samt när. Hallå! När man som jag anlitas för att hjälpa till med SharePoint och användandet av DocAve eller SMMOSS som Backup och Restore så måste jag få hög behörighet i kundens system! Ofta högsta behörighet… Fortsätt läsa Offentlig upphandling… del två!

Offentlig upphandling…

Jag har nyligen deltagit i ett så kallat anbudsförfarande inom en offentlig upphandling via “ombud”, d.v.s. via en av dem som har ramavtal med nämnda myndighet. Enbart inläsningen av anbudet gjorde mig tveksam. Jag uppfyllde två av fyra så kallade skallkrav i första vändan där ett av kraven var att man skulle kunna alla upptänkliga… Fortsätt läsa Offentlig upphandling…

Tema: Ramavtal

Vad ser ni för fördelar och nackdelar med Ramavtal inom IT-branschen? Jag har en hel del synpunkter som ni förstår eftersom jag väcker frågeställningen. Men först vill jag höra era erfarenheter och synpunkter. Målet med inlägget är att åter fylla listan med “Kommentarer”.