Mycket gnäll om Windows RT

När man idag läser om pekplattor baserat på Windows så är experterna och producenterna av plattor rörande eniga om att det ska vara full-Windows i form av version 8.1 som gäller. RT göra sig icke besvär. Om det inte vore för Microsoft och Nokia själva.Då duger Windows RT!Vadan nu detta? Vem har rätt och vem… Fortsätt läsa Mycket gnäll om Windows RT