Tänker reklamfolket över huvud taget?

Jag har tidigare skrivit om att jag i princip slutat titta på reklamfinansierade TV-kanaler mest beroende på mängden reklam men även på att reklamen är så himla dålig.

Via Facebook fick jag se att vi inte ens i våra papperstidningar undgår reklamfolkets idiotiska alster. Nu minns jag inte vilket tidningen det var vilket är anmärkningsvärt eftersom jag såg och läste artikeln men att jag samtidigt var helt blind för reklamen på samma uppslag. Jag såg inte fadäsen helt enkelt, vilket jag ser som ett gott tecken i min egen läsning av allehanda tidningar. Reklamen når mig inte. Kolla följande…

Knivbilden

Rolf Granlund
@rigit