Twitter förändrar det politiska landskapet

Som frekvent twittrare så märker jag en stor skillnad i hur jag ser på politiker. Jag följer politiker som är bra på twitter vilket medför att de som skriver intressant och bra, når mig som medborgare till skillnad mot andra politiker som inte twittrar eller som inte är så bra på att twittra.

Politiken blir med andra ord personlig där fallenheten för att föra fram budskap på några få rader i kombination med länkar till fördjupningar spelar stor roll.

Det som dessutom är intressant är att skickligheten i att twittra går före eventuella partipolitiska sympatier. Jag märker det eftersom duktiga intressanta twittrande politiker oavsett partipolitisk hemvisst ligger kvar i min “följalista” medan dåliga twittrare rätt snabbt tas bort av mig själv.

Dessutom har dessa twittrande politiker fördelen med att de kan ge sin syn och förmedla sina budskap vid sidan om de filtrerade massmediala skriverierna som journalister producerar.

Dessutom är det trevligt att då och då få ett personligt svar ända upp på ministernivå!

En annan effekt som jag märkt är att politik blivit mer intressant tack vare mediet Twitter.

Rolf Granlund
@rigit

Första stora tavlan i Molnet!

Kommer det fler så lär framför allt företag dämpa ambitionerna med att flytta sina verksamhetskritiska system till molntjänsterna. Även privatpersoner kommer att bli tveksamma. Men det är som alltid vid stora paradigmskiften, processerna måste “sätta sig” och bli tillförlitliga.

Läs mer… Dropbox erkänner: Kan se alla dina sparade filer

Det som är mest bekymmersamt med Dropbox är punkten a) för att följa rådande lagar!

Vilka lagar? Amerikanska eller övriga nationella? Löser man inte det problemet lär det inte bli speciellt intressant med molnet. Varför ska amerikansk lagstiftning gälla för kunder i Sverige?

Att myndigheter under vissa omständigheter ska ha tillgång till filer för att kolla om enskilda gör sig skyldig till brott mot amerikanska lagar? Om andra länders lagar smyger in i andra länders lagrum så är det en stor risk för en gigantisk flopp med molnet. Anledningen till att jag vrider på den problemställningen är att molntjänsterna främst drivs av amerikanska företag och då måste ha en öppning i skyddet på liknande sätt som Dropbox. Med andra ord även Microsoft.

Debatten har tagit en vändning som kommer att bli svår att lösa.

Rolf Granlund
@rigit

E-röstning inte så enkelt…

Det vore förnämligt om vi vid nästa val kunde rösta elektroniskt. Men det är inte så enkelt som det verkar. Vi har en expert på området som belyser svårigheterna och som har doktorerat i ämnet elektronisk röstning.

Kul i sammanhanget att David Bismark även är VD för mitt bokförlag, Recito

http://www.newsmill.se/artikel/2011/05/16/e-valsexpert-elektronisk-r-stning-l-ser-inte-valproblemen-i-sverige