Förmånen att veta vem man är!

Det är inte alla förunnat att veta vem man är utifrån en teoretiskt vetenskaplig modell som jag dessutom fick förmånen att testa i praktiskt bruk. Åren var 1984/85 vilket jag absolut vet med anledning av den då nyutkomna bok som leg. psykologen Jan Erik Rendahl skrev tillsammans med tre andra duktiga medskribenter. Jag fick nämligen ett signerat exemplar av Jan Erik med anledning av att jag deltog i ett forskningsprojekt på uppdrag av dåvarande FA-rådet med syfte att ta fram intervju- och utredningsmodeller vid chefsrekrytering. Boken heter “Ledare för Sverige” och utkom 1985. Han skrev: – Till vännen Rolf med tack för ett stimulerande samarbete, Jan Erik.

Projektet utgick från en modell signerad Michael Mccoby som beskrev de fyra karaktärstyperna Gamesman, Helper, Defender och Expert. Väl definierade som de grundläggande karaktärstyper som vi alla är mer eller mindre där oftast en av dem är en så kallad dominant karaktär.

Det fina med modellen är att den beskriver både när man agerar positivt och negativt vilket via djupintervjuer med efterföljande analyser medför att man kan skönja vilken karaktärstyp som är den egna dominanta för en individ. Vi hade en hel ledningsgrupp till förfogande och för att göra en lång historia kort, så kunde vi efter analyser med anledning av de dokumenterade djupintervjuerna förstå vilka de olika ledningspersonerna var i form av dominant karaktärstyp.

Utan att berätta i förväg så förutspådde vi hur ledningsgruppens medlemmar skulle reagera på vår avrapportering vid ledningsgruppsmötet. Vi fick med andra ord tillåtelse att närvara vid avrapporteringen med den hemliga uppgiften att iaktta medlemmarnas reaktioner och uttalanden.

– Alla reagerade exakt som vi förutspått!

Projektet blev med omedelbar verkan nedlagd på grund av att en av de viktigaste personerna i ledningsgruppen reagerade starkare än vi förutsett utifrån sin negativa sida av sin dominanta karaktärstyp. Hans ställning var dessutom stark och han körde således över hela sin ledningsgrupp. Han blev helt enkelt rädd för vad vi redovisade (Vår gemensamma tolkning i projektgruppen direkt efter mötet).

Vi testade aldrig metoden på oss själva men jag har efter ett antal år sedan länge förstått vad som är min egen dominanta karaktärstyp. Jag vet när jag får kickar samt varför. Alltså kan jag idag välja yrke utifrån det, så att jag får kickar varje dag och dessutom gång på gång. Ett sätt att må bra helt enkelt!

Det är denna bakgrund som jag nu tagit tag i och jag är heltänd på att få börja jobba i en helt ny yrkesroll. Jag återkommer med vad det blir samt om det hela stämmer enligt mina högt uppskruvade förväntningar. Jag vet dessutom redan nu att det ligger mycket i vad jag beskriver ovan eftersom jag sedan många år kunnat praktisera det hela i olika andra sammanhang.

En sak till! Jag nådde mitt andra viktiga mål idag!

Rolf Granlund
@rigit

Yrkesutbildning!

Jag genomgår just nu en helt ny yrkesutbildning. Anledningen är en viss leda när det gäller konsulting inom IT. Jag återkommer i det ämnet vid ett annat tillfälle. Det finns en hel del intressanta spörsmål nämligen. Det som slår mig är vilken skillnad det är på behovet av IT-stöd från en verksamhet till en annan. I mitt fall handlar det om en form av nytänkande.

Smartphone? Just nu tveksam mycket beroende på att jag just nu har en så kalla enkel telefon SE Elm som just är utmärkt att använda som just telefon. Billig, Bra ljud och att ringa med samt i synk med min Exchange-server avseende kalender och Kontakter enbart.

Det som saknas i min nya yrkesroll har med pekdatorutbudet att göra. Jag ser en pekdator som ett oerhört bra hjälpmedel helt enkelt. Men kravet på storlek, möjligheter med mera gör att exempelvis iPAD är helt ute ur bilden. 7 tum är ett viktigt krav! Så utbudet blir med andra ord en aning begränsat. Naturligtvis kollar jag de större varianterna av Smartphone runt 4 tum men apparaten bör vara något större. Så just nu finns det bara ett alternativ som följaktligen är för dyr. Samsung Galaxy Tab (7 tum). Typiskt! I stort sett “bara” Samsung som har en sådan apparat som uppfyller mitt krav just nu. Priset: runt 5.000 plus moms! Som en potent Laptop! Innan jag börjar jobba så hoppas jag att fler tillverkare kommit med motsvarande 7-tums pekdator annars blir det ett stort hål i plånboken inledningsvis. Vän av ordning anser då kanske att arbetsgivaren ska stå för fiolerna, men så är det inte! Det vet jag på förhand. Dessutom vill jag ha den i egen regi eftersom jag har en hel del idéer med anledning av denna.

Det var så långt med anledning av mitt hemlighetsmakeri. Vi höres!

Rolf Granlund
@rigit