Jordbävningen utanför Japan (uppd. Lördag)

12:21:04 UTC. 83 registrerade jordbävningar inklusive den stora på 8.9 på Richterskalan

Japan Jordbävning

Källa: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Maps/10/140_40.php

Uppdatering 16:19

Nya jordskalv registeras kontinuerligt. Många så högt som 6 på Richterskalan. Klicka på länken för att få aktuell information. Genom att hovra på (föra musen över utan att klicka) så ser du de värden som varje ruta representerar. Gömd bakom nya markeringar finns den på 8.9. Klicka när du ser det värdet så kommer du till detaljerade data. Där finns även markeringar på hur kraftigt rapportörer upplevt jorbävningen.

Japan Jordbävning 2

Rolf Granlund
@rigit