Jag vill kunna klicka på “Gilla”

Som bloggare vill man bli läst. Som bloggare skickar man oftast in sina inlägg i ett mörkt svart hål med en förhoppning om att någon tar del av vad man vill ha sagt. Visserligen har vi FireStats som en indikation på besök men det räcker inte.

Vore det inte bra om vi läsare snabbt kunde klicka på en ikon för…

  • Gilla, vid sidan visas antalet
  • Ogillar, vid sidan visas antalet
  • Har läst men har ingen åsikt, vid sidan visas antalet (default uppräkning)

dessutom lite statistik per “inlägg” och “blogghemsida”

  • 999 har öppnat inlägget
  • 999 har öppnat din “Blogghemsida” som i mitt fall /roffe/ som det står i FireStats
  • Antal kommentarer har vi redan som den enda indikationen om intresse från andra.

Det borde vara lätt för en duktig programmerare att dra ut statistiken från var och ens FireStats och placera nuffrorna i anslutning till dels inlägg samt blogghemsida.

I förlängningen lär vi oss var och en vad bloggbesökare tycker är intressant och mindre intressant och vi genomgår på så sätt en individuell förbättringsprocess. Som det är just nu så vet jag i stort sett ingenting annat än om jag tolkar FireStats information.

Via min bloggeditor WLW har jag massor av uttryckssymboler att leka  med i själva inlägget, men dem har jag inte tillgång till när jag kommenterar eller läser.

Uttryckssymboler i Windows Live writer 2011 är

image

Kunskap kan inte köpas som pennor

Jag fastnade för en artikel i CS och som har underrubriken “Smartare tjänsteupphandling gör förändringsarbetet bättre”. Efter lite envist surfande så hittade jag Jörgen Hanssons avhandling för nerladdning. 239 sidor klokskap att ladda ner och läsa. Undrar bara när jag ska få tid… Men man får helt enkelt ta sig tid om man ska lära sig något.

Länken till Stockholms Universitet

Avhandlingen i PDF-format (239 sidor)

Artikeln i Computer Sweden

Mitt bidrag med anledning av ämnet (White Paper om att köpa SharePoint-Arkitekter)

Jag undrar om jag fick fint besök?

Jag använder Twitter frekvent och följer bland annat vad som brukar benämnas “fint folk”. Med anledning av ett intressant tweet från IT-ministern Anna-Karin Hatt som sa att hon ägnade morgonen åt ämnet “Informationssäkerhet” så gjorde jag en så kallad “Reply” omgående och länkade till mitt White Paper som handlar om SharePoint-arkitektens roller och arbetsuppgifter med en antydan om att dokumentet även belyser informationssäkerhet.

Snabbt slängde jag in även in en “Reply” med länken till min sammanfattning av mina böcker och “skröt” om att jag är en oberoende svensk författare som skriver om Microsoft Office på svenska, där jag har två böcker som jag är ensam på just svenska. Anledning till den informationen kan du se om du surfar på Bokus.com och Adlibris.com och letar titlar på SharePoint och Project 2010 på just svenska.

Kollade sedan omgående min statistik om besök och se där! Två besök på inlägget om böckerna omgående. Men det kan även vara en slump, så säker kan jag inte vara. Det kan dessutom vara någon annan som även följer Anna-Karin Hatt.