TRF:s Organisationsplan

image

Självinsikt är en dygd vilket framgår tydligt av Riksförbundets organisationsplan. Det slår mig helt plötsligt att den påminner om hur andra företags organisationsplaner ser ut i praktiken i bjärt kontrast mot deras officiella önskade bild av sig själva.

Gå med du med, via http://www.tankspridd.se/index.php/bli-medlem och ha överseende med de två felmeddelanden som dyker upp. Klicka bara OK två gånger. Det beror helt enkelt på web-masters outgrundliga förmåga att glömma en och annan viktig kod-rad.