Tankspriddas Riksförbund!

Vi som ibland glömmer, är underrubriken till denna fantastiska förening. Jag har just betalt medlemsavgiften med anledning av att det hände igår… igen. Mitt inträdesbidrag som måhända kommer bland andras vittnesbörd likt självrannsakan som det värsta AA-möte. Någon garanti för en sådan publicering sker finns inte eftersom web-master kanske glömt att denne har en mejlbox… Fortsätt läsa Tankspriddas Riksförbund!