Tat lugnt d e en Nokia, den håller!

En kommentar som jag hörde en sommar på Arlanda när jag och Anders satt och fikade utanför Terminal 4. Kommentaren kom snett från höger och uttalades på härlig finlandssvenska med anledning av att någon tappade sin mobil i marken. Så det är inte alls konstigt att Finlands konsumentverk attackerar Apple med krav på en förklaring.

Dessutom finns det rykten och även bilder på en kommande Nokia med Microsoft Phone 7. Som du säkert noterat så har Nokia inte hoppat på Android-tåget så jag håller ryktet som rätt troligt speciellt om man läser på Nokias webb om samarbetet med Microsoft. I så fall kan vi förvänta oss en Phone 7 som håller i polartrakterna, i vilken skidbacke som helst samt vid fiket ute på Arlanda Terminal 4.

Mitt förslag på namn är då Nokia Sisu 7.

Vad är en SharePoint-arkitekt?

Organisationen IASA Sveriges IT-arkitekter har tagit på sig att renodla begreppet Arkitekt inom IT. Som ett resultat så har de publicerat ett dokument med titeln “Rekommenderade Arkitektroller inom IT i Sverige”. Dokumentet är daterat oktober 2007 och man har påbörjat version 2.0 av samma dokument med planerad leverans i april 2011. “2007 konstaterade IASA att det florerade mer än 50 arkitektbegrepp inom IT och man ville renodla begreppen.

Intressanta debatter sker för närvarande på Linkedin via den öppna gruppen Sveriges IT-arkitekter – IASA Sweden. I ett svagt ögonblick lovade jag att skriva ett White Paper om hur jag ser på arkitektarbete inom området SharePoint. Alltså hur begreppet SharePoint-arkitekt kan se ut och tolkas. Nu har jag publicerat detta dokument i den tråd som jag skapade under rubriken SharePoint-Arkitekt = Programmerare?

Följ gärna IASA i deras strävan att förbättra terminologin. Lättbegripliga begrepp behövs så att det blir lättare att rekrytera både personal som konsulter.

Vill du enbart läsa mitt White Paper så kan du göra det här.

Vill du delta i debatten med egna erfarenheter, synpunkter med mera eller har synpunkter på mitt dokument så föreslår jag att vi gör det via Linkedin enligt ovan. Anledningen är att jag vill leva som jag lär och leva efter min definition av “Originalprincipen” som jag definierat i min bok “Kvalitetsutveckla med SharePoint 2007 och originalprincipen”.

Hejsningar
Rolf Granlund
@rigit

Twitter är hur bra som helst!

Jag har redan hittat info som jag haft omedelbar nytta av, anmält mig på en heldag hos Microsoft, hittat artiklar som jag annars aldrig hade hittat med mera. Numera har jag Twitter igång hela tiden. Det dyker hela tiden upp intressanta saker hos de jag följer. Twitter spar tid för mig samt ger mig information som jag annars skulle ha missat. En form av ständigt uppdaterat index av aktuell info.