När Verksamhetsfilosofen…

är allvarlig och samhällsfrånvänd så bloggar han på http://bloggar.computersweden.idg.se/backupbloggen/ i sin konsultroll ochhttp://rolfgranlund.wordpress.com/ som författare han har även en hemsida: http://www.rigit.se där han har sin aktuella CV och sin Kompetensmatris I övrigt ägnar han sig åt att vara den bäste morfadern och farfadern och understundom en bra pappa och styvpappa när han inte åker till… Fortsätt läsa När Verksamhetsfilosofen…