Jag ritar nu om den politiska kartan!

Jag skrev om att de närmaste fyra åren bör bli en samlingsregering. Bort med prestigen och rita om den politiska kartan. Så här skulle jag tänka mig att partierna skulle kunna dra till sig väljarkåren igen med syfte att motarbeta vad SD vill och riskerar att bli, nämligen Sveriges tredje största parti om fyra år.

FP och KD går samman och bildar “Liberalerna” så att deras gemensamma profil blir tydligare vilket jag tror mig veta skulle dra till sig många med en liberal grundsyn. Gå tillbaka till era grundläggande liberala rötter och berätta vad det är och medför!

C och MP går samman och bildar “nya Miljöpartiet” där fokus blir just Miljön som primärt program. Miljöfrågorna måste få större tyngd! Bort med prestigen och inse att ni vill i stort sett samma sak.

V byter återigen namn och kallar sig “Socialisterna” alternativt behåller V. En plattform för den gamla vänsterfallangen inom S plus deras nuvarande sympatisörer. Dessutom går V och FI samman i ett gemensamt partimanifest under samma namn. Gudrun, sluta larva dig och gå tillbaka till ett riksdagsparti. Ohrly och du säger ju samma saker.

PP får fyra år på sig att mogna som parti. Vet idag inte vad deras grundideologi skulle vara om fyra år. Kanske IT-partiet? Även PP fick stryk av SD när det gäller att utnyttja IT för sin verksamhet.

Vad jag menar är att politiken måste bli tydligare än vad den är idag. Var står man och vad är den grundläggande ideologin? Ideologier måste bli tydligare för att på så sätt undvika den nuvarande förvirringen där jag idag helst vill plocka ett förslag här och ett förslag där eftersom inget parti av idag är tillräckligt tydligt.

M respektive S behåller sina namn och får om fyra år sin dom om hur de skött sig i regeringsställning.

SD hamnar om fyra år förhoppningsvis under 4 procent med ovanstående nya partipolitiska strategi.

Majoritetsregering!

Vi har två stora partier som envist hävdar att de är arbetarpartier. Jag skulle önska mig att M och S därför tänker om och går samman i en majoritetsregering. Då först då får inte SD någon makt att bedriva sin argumentation för att påverka politiken de närmsta fyra åren. Internt i en sådan regering kan man lösa svåra frågeställningar samt visa enighet i frågor där det finns en samsyn, vilket jag redan sett att det finns.

Varför tror jag att det skulle fungera?

Både M och S är idag mittenpartier vad jag kan se. Dessutom måste ändamålet gynna medlen så som det parlamentarisk läget har blivit. Allt annat ger SD en chans att påverka.

Förändringstakten i reformarbetet skulle bli mer genombelyst och genomtänkt och ges ett lugnare tempo. Misstag i socialförsäkringen skulle med gemensamma krafter lösas eftersom M slipper försvara sig och istället koncentrera sig att lösa problem tillsammans med S. Budgetarbetet skull bli svårare att enas om men bli belyst i alla skrymslen och vrår innan den spikas. Det är i mötet mellan duktiga människor som kreativiteten frodas även när man har efternamnen Borg och Östros. De kan ju sitt ämne och borde kunna samarbeta istället för att gräla.

En sådan regering skulle dessutom spegla vad majoriteten av svenska folket har röstat på.

Nackdelen blir att de övriga små partierna kommer i skymundan. Men genom en öppenhet mellan regering och riksdag skulle KD, FP, V, C och MP ändå kunna påverka denna okonventionella samlingsregering på ett synligt sätt med sina respektive medmänskliga argument.

Men förslaget är väl som vanligt en utopisk tanke…