Tema: Ramavtal

Vad ser ni för fördelar och nackdelar med Ramavtal inom IT-branschen? Jag har en hel del synpunkter som ni förstår eftersom jag väcker frågeställningen. Men först vill jag höra era erfarenheter och synpunkter. Målet med inlägget är att åter fylla listan med “Kommentarer”.