Räcker antalet celler i Excel?

Fylld av oro kände jag ett behov att lugna min kommande läsare av min kommande bok “Använd Excel på mitt sätt, en bok om matriser, beräkningar och grafik”. Hur många kolumner, rader och celler får man plats med? Svaret har du här!

Maximalt antal kolumner: 16 384
Maximalt antal rader: 1 048 576

Totalt antal celler: 17 179 869 184 stycken!

Jag väljer att inte undersöka hur många kalkylblad man sedan kan ha i en och samma Excel-fil vilket då ska multipliceras med antalet celler…

Så budskapet är: Det räcker nog för de flesta! Vilken tur att jag installerade 64bits versionen av Office 2010! Man vet aldrig när tillfället kommer då man behöver maxa möjligheterna…

Status på boken? se http://www.rigit.se/books/default.aspx