Versionshanteringen i Windows 7

Hur många känner till att Windows 7 håller reda på tidigare versioner? Trots att mitt stora intresse länge varit ett intresse för backup och restore så var det först när jag började leta som jag hittade att Windows 7 faktiskt håller reda på tidigare versioner. Rätt enastående upptäckt om jag får uttrycka det så.

image Vad jag inte tycker är så bra är att jag inte kan påverka hur versionshanteringen fungerar när det gäller vad jag vill ha versioner av eller inte. Det blir rätt mycket skräp som sparas i oändliga rader via tekniken med “Återställningspunkter”. Jag vill som Windows-användare kunna påverka hur det ska sparas versioner. Även om jag för närvarande har rätt mycket Gb hårdisk så är det rätt mycket som borde rensas bort.

Idealet vore samma metodik som finns i SharePoint 2007 och 2010 för versionshantering av dokument. Där kan jag ange hur många majors och på hur många av dessa som minors ska sparas. Mycket bra även om det finns stora risker med hur standardinställningen är satt i SharePoint.

Jag inser även finessen med kopplingen till återställningspunkter så den kopplingen ska nog vara kvar. Återstår att ta reda på hur dessa avvecklas! Någon gräns borde finnas men i skrivande stund vet jag inte hur jag påverkar denna.

Högerklicka på “Mina Dokument” i din PC samt välj “Egenskaper” samt därefter fliken “Tidigare versioner” för att se dina tidigare versioner. Jag rekommenderar även att kicka på länken “Hur använder jag tidigare versioner” för att lära dig mer.