WLW växer som Blogg-Editor

Open Source testade tidigare Scribefire och tyckte bland annat att det var coolt att dra och släppa bilder in bland texten. Jag vill bara flika in att Windows Live Writer har samma möjlighet att dra och släppa bilder i texten.

Jag glömde att påpeka det tidigare!

Vad jag även gillar med WLW är bildhanteringen för övrigt. Dra i hörnen för att öka eller  minska storleken. Möjligheten att lägga bilden till höger eller vänster. Möjligheten att sätta marginaler runt bilden, vilket brukar vara bökigt i andra sammanhang.

Dessutom skuggar WLW bilden automatiskt samtidigt som du kan välja att visa bilden på några andra sätt med fotoram eller dylikt. Visserligen rätt få alternativ men fullt tillräckligt.

Download Windows Live Writer

Härmar layouten på artiklarna inom IDG

Avatar för blogginlägg

Varför ska artiklarna ha en layout och blogginläggen en annan frågar jag? Artiklarna är utformade för att lyfta fram information om journalisten samt vilken tidning där artikeln hör hemma. Nog så värdefullt och framför allt snyggt även för en hel del bloggare!


AS_4810T För enkelhetens skull så skapade jag bara en bild (ovan) samt infogade länken till min egen blogg från bilden. Egentligen hade jag velat ha en länk både till min mejl och till min hemsida/blogg men för enkelhetens skull så blev det bara till hemsidan.

<hr> taggen fungerar inte fullt ut eftersom den egentligen har koden

<hr color=”lightgrey” size=”8″ noshade>

Det horisontella strecket mellan ingressen och brödtexten såg ut som i IDG:s artiklar i min bloggeditor Windows Live Writer innan jag publicerade men är nu bara ett tunt ynka streck i bloggen och även i WLW.

Nej nu måste jag jobba och sluta leka (testa)

Hur fungerar Twingly?

Begriper mig inte riktig på hur jag ska få Twingly att fungera. Kommenterade nyss en artikel i Computer Sweden, klickade på Twingly och la dit länken till mitt Blogg-inlägg. Ingenting händer… “Blogga om artikeln” har inte lagt dit mitt inlägg.


Kan det bero på att jag först “glömde” att länka tillbaka till artikeln och sedan rättade genom att lägga dit länken eftersom WLW ger mig möjligheten att rätta redan publicerade inlägg?

Är det någon som är Twingly-Expert därute?

Apropå det, jag har helt gått över till att blogga via WLW istället för Word 2007 mycket beroende på att jag upplever den som enklare även om jag kan göra samma saker i båda verktygen.

Forrester har fel om SharePoint!

Det är enligt min mening inte verktyget SharePoint som är tungrott. Ett verktyg rikt på funktionalitet tar tid att införa i en större organisation där omställningsprocesser för den enskilde är en av de bidragande orsakerna till upplevelsen av tungroddhet. Svårigheten i ett nytt rikt verktyg ligger i vad man ska använda samt införa i vilken ordning. Det är inte verktyget som är tungrott utan vår egen förmåga för att lära sig nytt som är tungrott, speciellt i samverkan med andra.

Ref: Forrester: Nya SharePoint är tungrott (Computer Sweden)

Som exempel pekar man på att Groove blivit en del av SharePoint med en antydan om att det skulle vara ett av problemen. Nu har jag ännu inte testat den nya Workplace Client i SharePoint 2010 men om det är en förbättring av Groove så är det en välkommen funktion som tar bort behovet av att kryptera E-post för exempelvis företagsledningar i deras känsliga informationsutbyte med andra. Detta sagt utifrån mina erfarenheter av Groove.

Min upplevelse av SharePoint i början, var att jag äntligen hittat ett verktyg för effektiv Dokumenthantering, alltså ett verktyg som förenklade och inte gjorde något mer tungrott eller besvärligt till skillnad mot tidigare. Möjligheterna ökade för versionshantering, vi kunde ta bort eller minimera behovet av mappar till förmån för Metadata som i sin tur medförde att var och en kunde se dokumentarkiven i flera dimensioner istället för att se grupperingar av dokument per mapp, som för övrigt är som att se på informationsmängder genom ett nyckelhål.

En effekt som vi märkte tydligt var att färre kunde hantera betydligt mer i form av dokument, information och versioner av produkter. Genom att även utgå från en Webpart, döpa om den samt stuva om i de fält som fanns i form av listor så byggde vi snabbt olika hjälpmedel (applikationer) som vi behövde i vår verksamhet. Detta utan en enda rad kod!

Tungroddheten är dels många individers ovilja mot förändringar (förbättringar), brist på avsatt tid för att lära sig förstå förbättringarna samt obalansen mellan individer i förståelsen av nyheterna i deras gemensamma informations- och dokumentationshanteringsprocesser.

SharePoint har potential att förbättra många informationsprocesser inom större organisationer, processer som idag är inkörda och inte längre upplevs som tungrodda , men hur var det när dessa “gamla” processer och verktyg en gång togs i bruk?

Det är alldeles för lätt att skylla på verktygen när de reella problemen är vi människor i kombination med att få tid för att förstå.