Svenska språket forts…

Tänkte väl att just du Predde skulle läsa Jonathans inlägg välbevandrad i det skrivna ordet som jag vet att du är. Vi på Bloggen är ju sammantaget skribenter och användare av det viktigaste vi har, Svenskan! Oavsett vem du är och vad du vill skriva om så är vi en del av arvet att förmedla kunskap via just vårt Svenska språk.

Min vän och kollega Jonas Borelius brinner för problematiken och har formullerat en text som Språkförsvaret direkt bad om att få publicera på deras egen blogg.

Se Jonas text

Svenska språket

Jag fick ett mejl från en kollega med en länk om det Svenska språket i samhället och dess betydelse på en rad områden. Länken tog mig till en mycket tänkvärd text skrivet av en invandrare som ett inlägg i den debatt som pågår om Engelskans utbredning i det Svenska samhället på bekostnad av vårt eget modersmål, Svenskan. Det ska till en invandrare att formulera sig å våra vägnar. Vi är nog rätt hemmablinda för vårt arv, vi Svenskar med Svenskan som modersmål.

Sedan kom en länk till, vilken tog mig till hemsida ”Språkförsvaret”. Det hela visar sig vara en folkrörelse som syftar till att bevara eller snarare försvara vårt språk som en viktig del på en rad områden. Debatten är het, minst sagt, där debattörer till och med hävdar att vi ska införa Engelskan som ett andra språk eller till och med att ersätta Svenska mot Engelskan.

Läs Jonathan Smiths inlägg här
http://kalinga.se/2009/11/26/sprak-att-aga-alska-och-arva/.

Mycket tänkvärt och vackert skrivet!