SharePoint 2007 är inte låst mot enbart Active Directory

En nyhet som kom i och med SharePoint 2007 är att man kan knyta Userhanteringen mot en annan ”User Authenticator” typ Domino från IBM eller någon annan databas med Users inom organisationen. Visserligen får man leta efter information om hur det går till, men det går enligt Microsoft!

Naturligtvis är det nog som så att det fungerar bäst med Microsofts egna lösningar, konstigt vore det annars! Jag har inte varit med att gå hela vägen med denna alternativa säkerhetslösningen men enligt den kontakt jag då hade med Microsoft så vidimerade man att det är en av nyheterna med SharePoint 2007 i jämförelse med tidigare versioner.

Detta nämnt som ett inlägg till ”inlåsningsargumenten” att fundera kring för er som argumenterar kring risker med leverantörer.