Om proprietär/stängd kod och konsekvenser

OpenSource kunniga har infört ordet proprietär för att misskreditera framför allt Microsoft sätt att leverera lösningar i sin iver att framhålla sina egna favoritlösningar som något bättre. Jag undrar jag…

Hoten på Internet ökar lavinartat och företeelsen kallas sammantaget för Malwareindustrin. Deras attacker och lömska grepp bygger på brister i programvarors lösningar. Det problemet är gemensamt både för så kallade öppen källkod som stängda lösningar.

Microsoft är hårdast drabbad genom åren beroende på att man är störst och mest framgångsrikt. D.v.s. det lönar sig att hacka lösningar som levereras från Microsoft eftersom så många valt deras lösningar.

Om och kanske när OpenSource når motsvarande framgångar kommer Malwareindustrin att vända sina blickar mot dessa lösningar eftersom det då blir lönsamt att leta svagheter även där. Målet är verksamheter där det går att stjäla pengar av vanliga användare och företag.

När och om alternativen till Microsoft når ett sådant läge så tvingas även öppna lösningar till åtgärder som då kommer att betraktas som propritära. Det är helt enkelt bara en tidsfråga.

Om man administrerar sin egen dator hemma eller på jobbet krävs att man har hög kunskap för att skydda sig i sin närvaro på Internet. Därför är Microsofts ”Propritära” lösningar tacknämligt för det stora flertalet. Vi får den hjälp som krävs och som tyvärr är nödvändig. Windows update och andra automatiska uppdateringar som ständigt täpper till brister är en ovärdelig hjälp. För en tid sedan skrev någon; DU MÅSTE LADDA NER… osv. Jag gjorde ingenting eftersom jag vet att nerladdningen kommer automatiskt från Microsoft, vilket de även gjorde.

De företag som i sina nätverk tillåter enskilda användare att själva managera sina datorer tillåter därmed att enskilda utgör ett ständigt hot mot hela företagets nätverk och därmed verksamhet.

Kloka företag tvingas till centralt managerade datorer för att minimera riskerna. En av säkerhetsavdelningarnas arbete är exempelvis att stoppa access till skadliga sajter från företagets datorer för att på så sätt minimera riskerna med oavsiktliga klick baserat på Googles frikostighet med att presentera träffar även till skadliga sajter.

Hemanvändare behöver hjälp från hederliga och kunniga programvaruleverantörer som likt Microsoft ständigt har beredskap för att täppa till brister i programkod som slunkit igenom.

En annan tolkning av ”Propitära” lösningar enligt min mening är paketlösningar som fungerar tillsammans, vilket Microsofts produkter gör. Som ”vanlig” användare kan jag inte hålla reda på allt som måste lösas, vi behöver all hjälp vi kan få och det ska vara enkelt och pålitligt. 

Som Internet nu utvecklats så krävs krafttag som måste finansieras av de som kan och vill skapa en trygg datoranvändning. Microsoft gör det och det är jag och många vanliga användare med Internet som hjälp i vardagen riktigt glada för. Utifrån det synsättet är EU:s böter rent sabotage mot vanliga användares datoranvändning och måste betraktas som ren idioti från EU:s sida.

EUs OpenSource Lobbyister har tyvärr medvind

Böterna som EU pålagt Microsoft är ren idioti! Microsoft är den enda spelaren vad jag kan se, som har ett medvetet program mot Malevareindustin. Ändå bötfälls företaget?!? Är det inte en form av politisk avgift?

Varför bötfälls inte Google som i sina sökresultat spelar malwareindustrin i händerna. Google är en form av Malwareindustrins skyltfönster på grund av att vem som helst som söker via Google riskerar att hamna på smittsamma webbar. Siffrorna på antalet smittsamma sajter som vi tidigare kunnat ta del av talar sitt tydliga språk. Malewareindustrins smittsamma och falska sajter florerar i en omfattning som saknar motsvarighet och Google är deras leverantör!

Microsoft har överklagat böterna och jag anser att EU skall efterskänka ”avgiften” på grund av Microsofts ledande ställning som leverantör av säkra produkter. Enligt min mening har Microsoft hörsammat kritiken från EU och ”bättrat sig” men framför allt gått flera steg längre än vad EU förstått.

För vem och vilka kommer senare att få betala notan av EU:s ”Avgift”? Jo alla som har och vill använda Microsofts produkter, d.v.s jag och andra kollegor!

Jubla månde du som tydligen ogillar Microsoft produkter. Dina lobbyister har varit effektiva på gränsen till ofredande av en seriös leverantör.